Házirend

Házrendünk

A tiszabábolnai Élményudvar és Konferencia Központ házirendje.

Az Élményudvar üzemeltetését a Speciál BG 2016 Kft. (székhely: 3421 Mezőnyárád, Toldi út 32/a) végzi. A házirend célja, hogy meghatározza az Élményudvaron tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen. Továbbá előírja az Élményudvar rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Általános szabályok:

 • Az Élményudvar területe csak rendeltetésének megfelelően használható. Az Élményudvar használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve a jelen Házirendben foglalt szabályokat.
 • Az Élményudvar szolgáltatásai kizárólag előre lefoglalt és megbeszélt időponton belül vehető igénybe, melynek lejárta után kötelesek a komplexumot elhagyni.
 • A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
 • Dohányozni csak az arra kijelölt helyeken szíveskedjenek.
 • A Bérlő felelős azért, hogy az általa aktuálisan használt helyiség befogadóképességénél több embert nem enged be a programjára. Ezen feltétel nem betartásából eredő bármilyen baleset, egyéb probléma a Bérlőt terheli.
 • A Bérlő minden esetben köteles egy személyt megnevezni, aki felelős a program során a Házirend betartatásáért, és jogosult a terem kulcsának átvételére.

Az Élményudvar egész területén TILOS:

 • az olyan tevékenység, amely az Élményudvar szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért!
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység!
 • a drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés!
 • bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek)
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok) elhelyezése, tiltott szerencsejáték

Szabálytalan viselkedés esetén:

 • Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 • A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

Felelősség vállalás:

 • Az Élményudvar üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég az üzemeltetőnek köteles dokumentálás mellett leadni.
 • A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

Rendkívüli esemény:

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre a konferencia teremben, mely jól látható módon fel van tüntetve. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. Az Élményudvar területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az üzemeltetőnek köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

 • Mentők (baleset esetén): 104
 • Tűzoltóság (tűz esetén): 105
 • Rendőrség (rendbontás esetén): 107
 • Általános segélyhívó (bármely esetben) 112

Wellness helységre vonatkozó szabályok:

 • A wellness szolgáltatásait igénybe vevő személyek egészségének és testi épségének védelme érdekében a wellnesst nem látogathatják: lázas, továbbá fertőző betegségekben szenvedők (pl. gyomor- bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedők); görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros bőrelváltozással járó betegségben szenvedők; ittas személyek; kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek.
 • A wellness területén, 14 éven aluli gyermek és biztonsággal úszni nem tudó személy, a szolgáltatást önállóan igénybe venni képtelen vagy mozgásában korlátozott személy kizárólag 18 éven felüli kísérőjével, állandó felügyelet mellett tartózkodhat. Utcai cipőben a wellness részlegre belépni tilos.
 • A medencében nem szabad olyan magatartást tanúsítani, ami a saját vagy más testi épségét veszélyezteti vagy a fürdőzők nyugalmát zavarja. A medencébe ugrálni tilos.
 • A medencébe törékeny tárgyat bevinni nem szabad. Az élménymedence fürdőruhában vehető igénybe.
 • A wellness részlegre ételt behozni nem lehetséges, italt kizárólag műanyag pohárban.
 • A wellness részleg területére háziállat behozatala szigorúan TILOS!
 • A wellness részleg szolgáltatásainak igénybevétele előtt –higiéniai okok miatt- a zuhany használata kötelező. A medence környéke nedves lehet, így nagyobb a csúszásveszély. A balesetek megelőzése érdekében fürdőpapucs használatát javasoljuk. Megkérjük kedves Vendégeinket, hogy a medence köré kihelyezett pihenőágyakat rendeltetésszerűen használják. A wellness részleg szolgáltatásait minden vendégünk saját felelősségére használhatja, az itt bekövetkezett esetleges balesetekért nem áll módunkban felelősséget vállalni.
 • Kérjük Önöket, hogy a wellness részleg gépeinek, eszközeinek, berendezési tárgyainak megóvására és tisztaságára fokozottan ügyeljenek, és kérjük, használják a kihelyezett hulladékgyűjtőket. Az esetlegesen okozott károkért a vendégek minden esetben anyagi felelősséggel tartoznak.

Konferenciateremre vonatkozó előírások:

 • Kérjük az ablakok, terasz ajtók zárására ügyeljenek, mert a terem légkondicionált.
 • A konferencia terem berendezési-, felszerelési tárgyai az udvar területéről nem vihetők ki. Ennek megszegése esetén az eszköz új beszerzési ára számítható fel a jogsértő vendég részére. Élményudvari dolog elvitele az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül szabálysértésnek, vagy bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben az üzemeltető megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.
 • A konferencia terem bármely eszközének, berendezési-, felszerelési tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni az üzemeltetőnek. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget az üzemeltető kizárja.
 • Az elektronikai eszközök (laptop, projektor, erősítő, stb.) elmozdításából és nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a Bérlő anyagilag felel.
 • Hangfalakra és műszaki berendezésekre italt, poharat, tányért biztonsági okokból kérjük, ne helyezzenek!
 • A program befejeztével, a terem elhagyásakor a Bérlő/programtartó végzi és ellenőrzi a villany és a fűtés/hűtés lekapcsolását, az ablakok bezárását..

Panaszával, észrevételeivel kérjük, még itt tartózkodása alatt forduljon az üzemeltetőhöz, hogy esetleges problémáit minél gyorsabban orvosolhassuk.

Az Élményudvar saját parkolója a táncpajta és az udvar közötti kavicsos részen fekszik, mely térítésmentesen használható az itt tartózkodó vendégek számára.

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

Kellemes és nyugodt pihenést, tartalmas kikapcsolódást kívánunk.

Cookiek elfogadása

A tiszatavielmenyudvar.hu sütiket használ. Az oldal böngészésével hozzájárul a sütik használatához. További részletek